1- اگاهی به مخاطبین در خصوص مراسم و فعاليتهاي مسجد يا هيئت.
2- اعلام برنامه های مساجد در ماه های خاص(محرم-اعیاد و...)
3- ارسال پیامک به صورت زمانبندی برای شرکت در جلسات از قبل تعیین شده
4- اطلاع از جلسات همیشگی مثلا تاریخ ،زمان،مکان دعای ندبه هر هفته از طریق پیامک .
5- اعلام تسهیلات قابل ارائه برای اعضا (مثلا وام مسکن به مبلغ 5.000.000 ت واگذار میشود )