1-جذب حامی
2-معرفی طرح های کمیته مانند :‌ طرح اکرام -طرح ازادی محکومین -حمایت مالی و معنوی و دعوت از مردم براي شركت در آنها
3-اعلام شماره حساب جهت واریز نقدی
* شماره حساب ********01000 صادرات جهت کمکهای نقدی شما هموطن عزیز *
4-اعلام شماره حساب طرح های مختلف »
* کلید واژه اکرام -------- شماره حساب 01000.... *
ازادی -------- شماره حساب 02000.... *
5-گروه بندی خیرین به بخشهای : اکرام - مسکن- سلامت - و ...
6-انتقادات و پیشنهادات
7-فراخوان عمومی
* کمیته امداد با طرح های متعدد منتظر شما هموطن خیر میباشد *
8-گروه بندی پرسنل به بخش های مختلف
9-ارسال پیامک با توجه به مناسبتهاي ملي و مذهبي و تقارن اين مراسم با طرحهاي كميته امداد
10-ارسال پیامک تشکر بعد از پرداخت خیرین
* جناب اقای .... عمل خیرتان را ارج مینهیم و آرزوی توفیق از خدا را برای شما خواهانیم *