1-اگاهی به مخاطبین در خصوص فعالیتها و اقدامات جدید
2-اعلام برنامه های خاص به مناسبتهاي خاص ملي و مذهبي مثلا ماه محرم يا ايام دهه فجر و ...
3-ارسال پیامک به صورت زمانبندی برای شرکت در جلسات از قبل تعیین شده
4-اطلاع از جلسات همیشگی مثلا اعلام تاریخ ، ساعت و مکان هر هفته از طریق پیامک .
5- ارسال پيامهاي مختلف فرهنگي از قبيل حديث ،‌شعر و ... بصورت روزانه براي همه يا گروه هاي خاص