در این حالت فایل اکسل شما دارای دو ستون است که ستون اول را بایستی کلید واژه تعریف کنید و ستون دوم را پاسخ خودکار تعریف کنید در این قسمت مانند قسمت قبلی شما می توانید پاسخ های خودکار ارسالی را محدود و یا غیر محدود نمایید. بهتر است براي اينكار از فايل نمونه در اين بخش استفاده گردد.